Криміналістичні вимоги до деякіх, найбільш розповсюджених, об’єктів досліджень

Саамский нож

Додаток N 1, 2, 3, 4

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ДЕЯКИХ, НАЙБІЛЬШ РОЗПОВСЮДЖЕНИХ, ОБ’ЄКТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ
Додаток N 1
НОЖІ МИСЛИВСЬКІ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
1. Дані  техніко-криміналістичні  вимоги  розповсюджуються на ножі  мисливські  загального  призначення,  котрі  відносяться  до
мисливського  спорядження  і  призначені для використання тільки в умовах промислового або спортивного полювання.1.1. Ножі  мисливські  загального  призначення  є  різновидом холодної клинкової зброї.2. Основне призначення.
До ножів мисливських загального призначення відносяться ножі, які  використовуються  для  добивання  звіра  та  захисту при його
нападі.3. Види ножів мисливських загального призначення.
Ножі мисливські  загального  призначення розподіляються натри види:
– нескладані;
– складані;
– розбірні.

4. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

4.1. Ножі   мисливські   загального    призначення    повинні складатися  з  клинка  та  руків’я;  мати утик або обмежувач,  які
забезпечують міцне утримання ножа під час нанесення колючих ударів та безпечність застосування.

4.2. Ножі  мисливські  загального  призначення  нескладані та розбірні повинні мати щільне та міцне з’єднання клинка з руків’ям.

4.3. Шарнірне з’єднання клинків ножів мисливських  загального призначення складних повинно бути міцним.

4.4. Ножі  мисливські загального призначення складані повинні мати  фіксатор,  який  забезпечує  жорстке  фіксування  клинків  у
розкритому положенні.

4.5. Ріжучі   кромки   клинка   (леза)  повинні  бути  гостро заточені.  Допускаються спеціальні види заточки  (наприклад,  типу
“бобровий  зуб”)  як  на  усю довжину леза,  так і на його частину та/або на обухові.
4.6. На клинку,  металевих та інших деталях ножа мисливського загального призначення не припускається  наявності  дефектів,  які зменшують міцність та безпечність виробу.

4.7. Ножі   мисливські  загального  призначення  можуть  мати додаткові   предмети   та   приладдя    як    побутового    (шило, консервовідкривач   і   т.ін.),  так  і  спеціального  призначення (екстрактор;  обтискувальне кільце; пилка для кості, яка може бути розташована  на  обухові  клинка  або у вигляді окремого предмета; клинок для зняття шкіри і т.ін.).

4.8. Пружини   ножів   мисливських    складаних    загального призначення  повинні  надійно  утримувати предмети і приладдя як у розкритому, так і в складеному положеннях.

4.9. Конструкція      складаних       ножів       мисливських загального   призначення   може   бути  і з безпружинною фіксацією клинка, предметів та приладдя.

4.10. Клинки,  предмети   та   приладдя   ножів   мисливських загального  призначення складаних повинні безперешкодно вручну або автоматично вийматися з пазів руків’я.

4.11. Руків’я  ножів   мисливських   загального   призначення повинні забезпечувати безпечність під час використання.

4.12. Ножі   мисливські   можуть  мати  рельєфний  номер  для реєстрації та клеймо виробника.

5. Техніко-криміналістичні вимоги.

5.1. Цією  Методикою   встановлюються   граничні   мінімальні параметри  для  клинків  ножів  мисливських загального призначення (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими  нормативними  та технічними документами діючими в Україні):
– довжина клинка не менша як 90 мм:
– товщина обуху не менша за 2,6 мм:
– мінімальна твердість клинку,  що виготовлений із вуглецевої сталі  – не менш,  як 50 НКС (при відсутності ДСТУ,  ТУ,  діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
– мінімальна    твердість    клинку,   що   виготовлений   із корозійно-стійкої сталі – не менш,  як  45  НКС  (при  відсутності ДСТУ,  ТУ,  діючих  в  Україні,  якими  встановлені  інші значення твердості);
– кут   загострення  ріжучої  кромки  леза  –  не  більше  як 25 град. +- 5 град.

5.2. Міцність та пружність клинків  і  конструкції  в  цілому мисливських ножів загального призначення визначається згідно вимог цієї Методики.

6. Під  час   аналізу   встановлених   у   ході   дослідження криміналістичних  ознак  ножів мисливських загального призначення, визначальними є ознаки,  вказані у п.п. 2; 4.1; 4.4; 4.11; 5 цього Додатку.

Додаток N 2
КИНДЖАЛИ МИСЛИВСЬКІ
1. Дані  техніко-криміналістичні  вимоги  розповсюджуються на кинджали   мисливські,   котрі   відносяться    до    мисливського спорядження,   і   розраховані   для   використання  їх  в  умовах промислового або спортивного полювання.

1.1. Кинджали мисливські є  різновидом  мисливської  холодної клинкової зброї.

2. Основне призначення.
Кинджали мисливські  загального   призначення   служать   для ураження та добивання звіра, а також для захисту при його нападі.

3. Види кинджалів мисливських.
Кинджали мисливські розподіляються на два види:
– нескладані;
– розбірні.

4. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

4.1. Кинджали  мисливські  повинні  складатися  з  клинка  та руків’я,  мати утик-(обмежувач) на руків’ї,  який забезпечує міцне
утримання  ножа  під  час  нанесення колючих ударів та безпечність застосування.

4.2. З’єднання клинка кинджалів  мисливських  нескладаних  та розбірних з руків’ям повинно бути щільним та міцним.

4.3. Кинджали  мисливські  повинні  мати  симетричну дволезну форму клинка з гострим бойовим кінцем (вістрям).

4.4. Ріжучі кромки клинка (лез) повинні мати гостру затонку.

4.5. Вістря  мисливських  кинджалів  повинно  знаходитись  на середній лінії клинка.

4.6. На  клинку,  на  металевих  та  інших  деталях кинджалів мисливських не припускається  наявність  дефектів,  які  зменшують міцність та безпечність виробу.

4.7.Кинджали мисливські  промислового виготовлення не повинні мати  додаткових  предметів  та  приладдя  як  побутового,  так  і спеціального  призначення  (за  винятком  розміщених  у внутрішній порожнині руків’я).

4.8. Руків’я  кинджалів  мисливських  повинні   забезпечувати безпечність під час використання.

4.9 Кинджали  мисливські  можуть  мати  рельєфний  номер  для реєстрації та клеймо виробника.

5. Техніко-криміналістичні вимоги.

5.1. Цією  Методикою   встановлюються   граничні   мінімальні параметри   для   клинків  кинджалів  мисливських  (якщо  інше  не передбачено  офіційно  затвердженими  нормативними  та  технічними документами, діючими в Україні):
– довжина не менша за 150 мм;
– товщина обуху не менша за 4 мм;
– мінімальна   твердість   клинку,   що    виготовлений    із вуглецевістої  сталі  – не менш,  як 50 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
– мінімальна    твердість    клинку,   що   виготовлений   із корозійно-стійкої сталі – не менш,  як  45  НКС  (при  відсутності ДСТУ,  ТУ,  діючих  в  Україні,  якими  встановлені  інші значення твердості);
– кут   загострення  ріжучої  кромки  леза  –  не  більше  як 25 град.  +- 5 град.;
– кут загострення вістря – не більше як 30 град.

5.2. Міцність  та  пружність  клинків  і конструкції в цілому мисливських кинджалів визначається згідно вимог цієї Методики.

6. Під  час   аналізу   встановлених   у   ході   дослідження криміналістичних  ознак  кинджалів  мисливських,  визначальними  є ознаки, вказані у п.п. 2; 4.1; 4.3; 4.8; 5 цього Додатку.

Додаток N 3
НОЖІ МИСЛИВСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ ПОДВІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
     1. Дані  техніко-криміналістичні  вимоги  розповсюджуються на ножі,  котрі відносяться до мисливського спорядження, і призначені для  використання  їх тільки в умовах промислового або спортивного полювання (у тому числі підводного).

1.1. Ножі  мисливські  спеціальні  подвійного  призначення  є різновидом мисливської холодної клинкової зброї.

2. Основне призначення.
Ножі мисливські спеціальні подвійного призначення  призначені для  добивання  звіра  та  крупної  риби і для захисту при їхньому нападі,  а також для виконання деяких допоміжних операцій  (зняття шкіри тварин, оброблювання їхніх туш і т.ін.).

3. Види ножів мисливських спеціальних подвійного призначення, які є різновидом мисливської холодної клинкової зброї.

3.1. Ножі, які служать для обробки туш та (або) зняття шкіри, а також які можуть бути використані для добивання звіра та захисту при його нападі.

3.2. Ножі для підводного полювання,  які служать для  обробки туш та (або) зняття шкіри, а також які можуть бути використані для добивання морського звіра і крупної риби та  захисту  при  їхньому нападі.

3.3. За  особливостями конструкції ножі мисливські спеціальні подвійного призначення розподіляються на:
– нескладані;
– складні;
– розбірні.

4. Необхідні елементи технічної забезпеченості (конструктивні особливості).

4.1. Ножі  мисливські   спеціальні   подвійного   призначення повинні  складатися з клинка та руків\’я,  мати утик або обмежувач, які забезпечують міцне утримання ножа під  час  нанесення  колючих ударів  при  добиванні  звіра  або  крупної  риби  та  безпечність застосування під час обробки туш та зняття шкіри.

4.2. З\’єднання   клинка   ножів    мисливських    спеціальних подвійного призначення нескладаних та розбірних з руків’ям повинно бути щільним та міцним.

4.3. Ножі  мисливські   спеціальні   подвійного   призначення складні повинні мати фіксатор,  який забезпечує жорстке фіксування клинків у розкритому положенні.

4.4. Ріжучі  кромки  клинка  (леза)   повинні   бути   гостро заточені.  Допускаються  спеціальні види заточки (наприклад,  типу “бобровий зуб”) як на усю довжину леза,  так  і  на  його  частину та/або на обухові.

4.5. На клинку,  металевих та інших деталях ножа мисливського загального спеціального подвійного  призначення  не  припускається наявності   дефектів,   які   зменшують  міцність  та  безпечність використання виробу.

4.6. До комплекту ножів  мисливських  спеціальних  подвійного призначення  можуть  входити  додаткові  предмети  та  приладдя як побутового  призначення  (шило,  консервовідкривач і т.ін.), так і спеціального призначення:  екстрактор; обтискувальне кільце; пилка для кості, яка може бути розташована на обусі клинка або у вигляді окремого предмета; спеціальний клинок для зняття шкіри і т.ін.

4.7 Конструкція   складаних   ножів  мисливських  спеціальних подвійного  призначення  може  бути  і  з  безпружинною  фіксацією клинка.

4.8 Клинки,    предмети   та   приладдя   ножів   мисливських спеціальних   подвійного   призначення    повинні    забезпечувати безпечність під час застосування.

4.9. Клинки,   предмети   та   приладдя   ножів   мисливських загального  призначення  складаних  повинні  вільно   вручну   або автоматично вийматися з пазів руків’я.

4.10. Руків’я   ножів   мисливських  спеціальних,  подвійного призначення   повинні   забезпечувати    безпечність    під    час використання.

4.11. Ножі   мисливські   можуть   мати  рельєфні  номер  для реєстрації та клеймо виробника.

5. Техніко-криміналістичні вимоги.

5.1. Цією  Методикою   встановлюються   граничні   мінімальні розміри для клинків ножів мисливських загального призначення (якщо інше  не  передбачено  офіційно  затвердженими   нормативними   та технічними документами, діючими в Україні):
– довжина клинка не менша як 90 мм;
– товщина обуху не менша за 2,6 мм;
– найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної  лінії,  що з’єднує   вістря   клинка  і  верхній  край  руків’я,  не  повинен перебільшувати 15 мм (див, схему 1 ( na002320-99 );

Схема 1
( na002320-99 )

– найбільший вигин обуха клинка вниз,  до  леза,  не  повинен перебільшувати 5 мм (див. схему 2 ( na002320-99 );

Схема 2
( na002320-99 )

– вістря клинка не повинно виступати більш ніж на  5  мм  над лінією обуха (див. схему 3 ( na002320-99 ).

Схема З
( na002320-99 )

– мінімальна твердість клинку,  що виготовлений із вуглецевої сталі  – не менш,  як 50 НКС (при відсутності ДСТУ,  ТУ,  діючих в Україні, якими встановлені інші значення твердості);
– мінімальна    твердість    клинку,   що   виготовлений   із корозійно-стійкої сталі – не менш,  як  45  НКС  (при  відсутності ДСТУ,  ТУ,  діючих  в  Україні,  якими  встановлені  інші значення твердості);
– кут  загострення ріжучої кромки леза – не більше як 25 град +- 5 град.

5.2. Міцність та пружність клинків  і  конструкції  в  цілому мисливських ножів подвійного призначення визначається згідно вимог цієї Методики.

6. Під  час   аналізу   встановлених   у   ході   дослідження криміналістичних  ознак  ножів  мисливських спеціальних подвійного призначення, визначальними є ознаки,  вказані у п.п.  2; 4.1; 4.3; 4.8; 5 цього Додатку.

  Додаток N 4
НОЖІ МИСЛИВСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
     1. Дані техніко-криміналістичні  вимоги  розповсюджуються  на ножі  мисливські  спеціального  призначення,  котрі відносяться до мисливського спорядження,  і призначені як для використання  їх  в умовах  промислового  або  спортивного  полювання  (в тому числі і підводного),  так і для господарських  потреб  (для  зняття  шкіри свійських    тварин    та    обробки    їхніх    туш,   в   якості господарсько-побутових ножів та допоміжних інструментів).

1.1. Ножі мисливські спеціального  призначення  є  різновидом ножів  господарсько-побутового  призначення і до холодної зброї не відносяться.

2. Основне призначення.
Ножі мисливські  спеціального  призначення застосовуються для виконання різних господарсько-побутових операцій.
До ножів   мисливських   спеціального   призначення,   які  є господарсько-побутовими, відносяться:
– ножі,  які служать для обробки туш та/або зняття шкіри як в умовах  промислового  або  спортивного  полювання,   так   і   для господарських потреб.

3. Види ножів мисливських спеціального призначення.
Ножі мисливські спеціального  призначення  розподіляються  на три види:
– нескладані;
– складні;
– розбірні.

4. Конструктивні особливості.

4.1. Ножі   мисливські   спеціального   призначення   повинні складатися  з  клинка  та  руків’я,  які  забезпечують безпечність застосування під час обробки туш та  зняття  шкіри,  а  також  при виконанні інших господарсько-побутових операцій.

4.2. З’єднання    клинка   ножів   мисливських   спеціального призначення  нескладних  та  розбірних  з  руків’ям  повинно  бути достатньо щільним та міцним.

4.3. Клинок    складаних   ножів   мисливських   спеціального призначення  в  розкритому  положенні  може  жорстко   фіксуватися (можлива наявність фіксатора).

4.4. Ріжучі кромки клинка (леза) можуть бути гостро заточені.
Допускаються спеціальні види заточки  (наприклад,  типу  “бобровий зуб”) як на усю довжину леза, так і на його частину.

4.5. На  клинках  ножів  мисливських спеціального призначення можуть  бути  додаткові  приладдя   побутового   та   спеціального призначення  (наприклад,  пилка  для кістки,  розташована на обусі клинка;  вістря клинка,  виконане у вигляді відкрутки;  спеціальні вирізи на клинку і т.ін.).

 

 

Добавить комментарий