Методика криміналістичного дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів

Нож кукри

Зі змінами та доповненнями відповідно до вказівки МВС від 21.08.99 N 19/3302

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
15.01.1999
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення розширеного засідання секції НКМР
міністерства Юстиції України
з проблем трасології
та судової балістики
із залученням членів
Координаційної ради
з питань судової експертизи.
Протокол від 15.01.99 року
МЕТОДИКА
криміналістичного дослідження холодної зброї
та конструктивно схожих з нею виробів
Зі змінами та доповненнями відповідно
до вказівки МВС від 21.08.99 N 19/3302
(Державний герб України)
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МЕТОДИКА
КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
ТА КОНСТРУКТИВНО СХОЖИХ З НЕЮ ВИРОБІВ
КИЇВ-1999
Розробники проекту:
Рибалко Я.В.  – заступник начальника ЕКУ МВС України,  голова робочої групи;
Прохоров-Лукін Г.В.   –   завідувач  лабораторією  Київського НДІСЕ, к.ю.н., заступник голови робочої групи;
Бергер В.Є.  –  провідний  науковий  співробітник  Київського НДІСЕ, к.ю.н.;
Самусь В.Р. – заступник  начальника  відділу  ЦКД при ЕКУ МВС України;
Ягодін О.П. – завідувач сектора Київського НДІСЕ;
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Холодна  зброя  –  предмети  та пристрої,  конструктивно призначені та за  своїми властивостями придатні для неодноразового
завдання  тяжких  (небезпечних  для  життя у момент спричинення) і смертельних тілесних ушкоджень (в подальшому –  “ураження  цілі”),
дія яких заснована на використанні м’язової сили людини.
За конструкцією  та  способом  нанесення  тілесних  ушкоджень холодна зброя розподіляється на:
– зброю    безпосередньої    дії    (клинкову,    неклинкову,
комбіновану);
– зброю опосередкованої дії (метальну).1.2. Клинкова холодна зброя – предмети та пристрої  уражуючим елементом яких є клинок.1.3. Неклинкова  (ударно-дробильна)  холодна зброя – предмети та пристрої уражуючим елементом яких є ударна частина (частини).1.4. Комбінована холодна зброя – предмети та пристрої, у яких в  одне конструктивне ціле поєднані уражуючі елементи,  характерні
для різних типів холодної зброї (наприклад,  кастет-ніж з  клинком та ударною частиною).1.5. Метальна  холодна  зброя  –  предмети  та пристрої,  які призначені для ураження цілі на відстані.
Метальна холодна зброя розподіляється на:
– просту метальну холодну зброю (ураження цілі обумовлено  її контактом  з  предметом,  який  отримав  направлений рух внаслідок
безпосереднього прикладання до нього м’язового  зусилля  людини  – метальні ножі, сюрікени та ін.);
– механічну  холодну  зброю  (ураження  цілі  обумовлено   її контактом  із  снарядом,  який  отримав  направлений рух внаслідок прикладання м\’язового зусилля людини  до  механічного  пристрою  – луки, арбалети, пращі, тощо).

1.6. Не  є  холодною  зброєю  вироби господарсько-побутового, виробничого,  спортивного  та  іншого  призначення,  які  схожі  з холодною зброєю за зовнішнім виглядом та/або конструктивно,  проте не мають всього комплексу  суттєвих  ознак,  притаманних  холодній зброї, які наведені у п. 1.1.
Зокрема, не відносяться до холодної зброї вироби спортивного, бутафорського та сувенірного характеру,  які суттєво відрізняються за своєю здатністю до ураження цілі у порівнянні з їх  найближчими бойовими чи мисливськими аналогами.

1.7. Види холодної зброї:
– бойова;
– мисливська;
– кримінальна.
1.7.1. До   бойової  холодної  зброї  відноситься  зброя,  що призначена і придатна для смертельного ураження цілі при вирішенні бойових  та  оперативно-службових  завдань  державними  та  іншими ЛЕГІТИМНИМИ  ВІЙСЬКОВИМИ   або   ВОЄНІЗОВАНИМИ   ФОРМУВАННЯМИ   чи знаходилась в них на озброєнні.
1.7.2. До  мисливської  холодної  зброї  відноситься   зброя, призначена і придатна для смертельного ураження (в т.ч. добивання) звіра,  в  умовах  промислового  або  спортивного  (в  тому  числі підводного) полювання.
1.7.3. До кримінальної холодної зброї відносяться виготовлені кустарним  або  саморобним  способом  предмети  та  пристрої,  які призначені для завдання  тілесних  ушкоджень  людині  і  не  мають аналогів серед бойової та мисливської зброї.

1.8. Види незакінчених  виробництвом  предметів  (пристроїв), які не є холодною зброєю.
1.8.1. Заготовка  –  предмет,  який має в наявності формальні ознаки  холодної  зброї,  але  ще  не  одержав  властивостей,  які дозволяють його використовувати в такій якості, і для забезпечення свого призначення потребує значної доробки.
1.8.2. Напівфабрикат – предмет,  який оброблено настільки, що ним вже можливо  ураження  цілі,  але  він  ще  не  має  зручності утримання   або   є  небезпека  ушкодження  руки  виконавця  удару внаслідок незавершеності виробу.

  2. КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
2.1. Визначення належності до холодної зброї.
Належність до  холодної  зброї  визначається  за  наявністю у предмета (пристрою),  який знаходиться на випробуванні, сукупності таких загальних криміналістичних ознак:
– призначеності для ураження цілі;
– придатності для неодноразового ураження цілі.
Всі інші предмети (пристрої),  у яких повністю  або  частково відсутня  хоча б одна з цих загальних ознак,  до холодної зброї не відносяться.2.2. Призначеність  предмета  (пристрою)  для  ураження  цілі визначається  за  наявністю  сукупності конструктивних ознак,  які дозволяють віднести його до певного різновиду холодної зброї.
До такої сукупності конструктивних ознак входять:
– наявність елементів певного виду, форм та розмірів;
– спосіб з’єднання елементів.
Призначеність предмета (пристрою),  який випробовується,  для ураження   цілі   визначається  в  результаті  встановлення  збігу притаманній йому сукупності  конструктивних  ознак  із  сукупністю конструктивних   ознак   відомого  різновиду  холодної  зброї  при порівнянні з відомими аналогами певних різновидів холодної  зброї, у  якості  яких  виступають  натурні  зразки з криміналістичних та інших колекцій, описи та зображення різноманітних зразків холодної зброї   в   офіційній   довідковій   та   спеціальній  літературі, комп’ютерних базах даних та з урахуванням даних фірм-виробників.
Сукупності необхідних  конструктивних  елементів  для окремих видів та типів холодної зброї,  а  також  декотрих  типів  виробів господарсько-побутового призначення надані у “Додатках”.2.3. Придатність   випробуваного   предмета   (пристрою)  для ураження цілі визначається за наявністю  технічної  забезпеченості як  окремих  елементів,  так  і  конструкції в цілому,  а також за достатністю його уражуючих властивостей.
2.3.1. Наявність   технічної   забезпеченості  конструкції  в цілому і окремих  елементів  предмета  (пристрою)  визначається  в результаті встановлення:
– відповідності  розмірних,   ергономічних,   міцносних   (як відносно  елементів об\’єкту,  так і відносно їх з’єднань) та інших технічних характеристик досліджуваного предмета  (пристрою)  як  в цілому,  так  і  його  складових,  –  стандартам  (ДСТУ  та  ін.), технічним умовам  (ТУ),  а  при  відсутності  нормативно-технічних документів – параметрам відомих аналогів даного різновиду холодної зброї;
– безпечності та зручності його використання при застосуванні у спосіб,  характерний  для  найближчого  аналогу  холодної  зброї (перевіряються експериментальне);
– можливості   неодноразового   використання   (перевіряється експериментальне).
Для клинкової зброї,  в зв\’язку з цим,  встановлюється спосіб кріплення  клинка,  зручність утримання зброї у руці,  безпечність
нанесення визначених по силі та напрямку ударів.
Для арбалетів   та   луків:   можливість  ведення  прицільної стрільби;  відповідність міцносних характеристик як конструкції  в цілому,   так   і  окремих  деталей  предмета  (пристрою)  вимогам Державних стандартів,  ТУ,  діючих в Україні,  а  також  міцносним характеристикам аналогів даного різновиду зброї.
Перевірка міцності конструкції предмета (пристрою)  в  цілому провадиться за  вимогами,  які  передбачені  цією  Методикою (див. п. 4) згідно до існуючої нормативно-технічної документації.
Отримані результати  оцінюються  за  ступенем  їх  впливу  на міцність   конструкції   зброї   та   можливість    багаторазового застосування,  а  також  безпечність  її  застосування та зниження уражуючих властивостей.Примітка. В результаті аналізу технічних умов на виготовлення різноманітних зразків холодної зброї чи криміналістичної практики, цією Методикою встановлені мінімальні розміри та  інші  припустимі технічні   характеристики   холодної   зброї,  а  також  найбільші припустимі розміри та аналогічні характеристики для декотрих типів виробів  господарсько-побутового  призначення,  які  конструктивно схожі на таку зброю.  Ці  дані  наведені  у  вигляді  Додатків  до Методики.До прийняття  Державних стандартів України на холодну (в т.ч. метальну)  зброю  порівняння  технічних  характеристик  конкретних зразків  провадиться  з діючими в Україні стандартами і технічними умовами,  а також  техніко-криміналістичними  характеристиками  на окремі  види  та  типи  такої  зброї  і конструктивно схожі на них вироби, які вміщені в якості Додатків до даної Методики.

2.4. Достатність     уражуючих     властивостей     предметів (пристроїв),   які   досліджуються,   визначається   в  результаті встановлення   можливості   неодноразового   ураження   цілі   при використанні . предмету (пристрою) визначеним для конкретного типу холодної зброї способом.
Можливість нанесення     таких     ушкоджень    перевіряється експериментальне згідно до встановлених цією Методикою критеріїв.

2.5. За   результатами   проведених   випробувань    предмета (пристрою)  встановлюється  наявність  сукупності криміналістичних ознак  та  робиться  висновок  щодо  його  належності  до  певного різновиду   холодної   зброї,  а  в  разі  відсутності  необхідної сукупності характерних для такої зброї ознак (хоча б  по  одній  з визначальних ознак встановлено невідповідність вимогам до холодної зброї)  –   до   певної   групи   виробів   гоподарсько-побутового призначення.
Під час  аналізу  виявлених  криміналістичних   ознак   треба приймати  до  уваги  те,  що визначальною для визнання конкретного предмета (пристрою) холодною зброєю є сукупність ознак:
– основне цільове призначення;
– конструктивні особливості уражуючого  елементу  (наприклад, для   клинка   –   форма,  розміри,  загострення  леза,  форма  та розташування вістря відносно поздовжньої осі);
– конструктивні  особливості  руків’я  (зручність  утримання, наявність, форма та розміри утику або обмежувача);
– конструктивні  особливості  з’єднання  руків’я  з уражуючим елементом;
– міцність та пружність конструкції в цілому;
– можливість ураження цілі.

3. ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНІ ВИМОГИ ДО ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
3.1. Цією     Методикою    встановлюються    такі    загальні техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.

3.2. Клинкова холодна  зброя,  комбінована  холодна  зброя  з клинком (клинками):
3.2.1. мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм;
3.2.2. мінімальна товщина клинку – не менше, як 2,6 мм;
3.2.3. мінімальна  твердість  клинку,  що   виготовлений   із вуглецевістої  сталі  – не менш,  як 50 НКС (при відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості);
3.2.4. мінімальна   твердість   клинку,  що  виготовлений  із корозійностійкої  сталі – не менш,  як  45  НКС  (при  відсутності ДСТУ, ТУ, якими встановлені інші значення твердості);
3.2.5. кут загострення леза – не більше як 30 град.
Примітки: Довжина клинків визначається вимірюванням  відстані від вістря до обмежувача (утику руків’я).
3.2.6. Вимірювання товщини  обуху  провадиться  у  найтовшому місці клинка.

3.3. Неклинкова (ударно-дробильна) холодна зброя.
3.3.1. Проста  ударно-дробильна  зброя  (монолітні предмети – кастети,  дубинки та ін.) повинні бути виготовлені  з  матеріалів, які   забезпечують   неодноразове   застосування  без  пошкодження (руйнування) предметів.
3.3.2. Складена ударно-дробильна зброя (предмети та знаряддя, які складаються  із  різних   за   функціональними   властивостями частин –  кистені,  нунчаку  та  ін.)  повинні  бути виготовлені з матеріалів,  які  забезпечують   неодноразове   застосування   без пошкодження (руйнування) предметів.
З\’єднання (мотузка,  шнур,  трос,  ланцюг та  ін.)  складеної ударно-дробильної    зброї    повинні    витримувати    мінімальне навантаження на розрив – 100 н (10 кг).

3.4. Метальна зброя.
3.4.1. Проста метальна зброя:
– з  клинковим  уражуючим  елементом  або  елементами   (типу ножа) –  вимоги  до клинків згідно до п.п.  4.2.1,  4.2.2,  4.2.3, 4.2.4;
– з  металевим уражуючим елементом або елементами – вимоги до уражуючих елементів згідно до п.п. 4.2.3, 4.2.4;
3.4.2. Механічна метальна зброя (в т.ч. луки та арбалети):
– зусилля натягу  тятиви  –  більш,  як  196  н  (20  кг);  з металевім уражуючим елементом або елементами – вимоги до уражуючих елементів згідно до п.п. 4.2.3, 4.2.4;

4. ПОРЯДОК, ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ
4.1. Підготовка до досліджень складається з таких етапів:
– відбір  об\’єктів,  що підлягають дослідженню (при наявності партії однакових виробів);
– вивчення нормативно-технічної документації (при наявності);
– підготовка приборів контролю та необхідних  для  їх  роботи матеріалів.4.2. Усі  випробування  об’єктів  провадяться  при нормальних кліматичних умовах:4.3. Перед випробуваннями об’єкти (предмети та/або пристрої), матеріали  та  вимірювальні  прилади  витримуються  щонайменше  на протязі двох годин в нормальних кліматичних умовах.4.4. Завдання досліджень.
Встановлення фактичних характеристик наданого на випробування предмета (пристрою) та їх порівняння з критеріями призначеності та придатності для ураження цілі.4.5. Показник, що оцінюється.
Наявність сукупності криміналістичних ознак,  на основі  якої встановлюється  належність  випробуваного  предмета  (пристрою) до конкретного різновиду холодної зброї.
Відсутність сукупності необхідних визначальних ознак холодної зброї дозволяє віднести  зразок  до  визначеної  групи  виробів  – господарсько-побутового  призначення,  які  конструктивно  схожі з такою зброєю.

4.6. Порядок проведення дослідження.
4.6.1. Огляд    предмета   (пристрою)   та   ознайомлення   з супроводжувальною документацією. На цьому етапі:
– проводиться  огляд  предметів (приладів) з метою визначення його загального стану;
– визначення правильності оформлення матеріалів, що надані на дослідження.
4.6.2. Визначення технічної забезпеченості для ураження цілі.
4.6.2.1. Визначення  характерної  сукупності   конструктивних елементів. На цьому етапі проводиться:
– фіксація зовнішнього вигляду предмету (пристрою);
– встановлення  форми  уражуючих  та  інших елементів (в т.ч.
гостроти заточки леза);
– вимірювання його загальних розмірів та розмірів елементів;
– встановлення способу з’єднання елементів;
– визначення способу дії уражуючих елементів;
– встановлення виду матеріалів,  з яких  виготовлено  предмет (якщо  він  монолітний)  або елементи предмету (пристрою),  в т.ч.
елементи кріплення складових частин.
4.6.2.2. Порівняння   з  аналогами,  встановлення  належності предмета (пристрою) до певного  класу,  виду  та  типу.  Перевірка відповідності   розмірних  та  інших  конструктивних  особливостей предмета  (пристрою)   техніко-криміналістичним   характеристикам, вміщеним у  якості  додатків до даної Методики,  а при відсутності їх – визначальним техніко-криміналістичним характеристикам відомих найближчих аналогів конкретного різновиду холодної зброї. На цьому етапі випробувань провадяться:
– порівняння   форми,   розмірів   та   конструкції  предмету
(пристрою) з формами,  розмірами та конструкцією  відомих  зразків холодної зброї та предметів господарсько-побутового призначення;
– порівняння  основних   технічних   характеристик   предмету (пристрою)  з основними техніко-криміналістичними характеристиками відомих     зразків     холодної      зброї      та      предметів господарсько-побутового призначення;
– визначення безпечності використання предмету (пристрою);
– визначення можливості ураження цілі.
При повному збігу або несуттєвих розбіжностях  порівнювальних ознак  досліджуваного  предмету  (пристрою)  і  ознак  найближчого аналогу  холодної  зброї  робиться  висновок   про   наявність   у досліджуваного  предмета  технічної  забезпеченості  для  ураження цілі.  При суттєвих (таких, що перешкоджають ураженню цілі типовим для  найближчого  аналогу  холодної  зброї способом) розбіжностях, робиться  висновок  про  відсутність  у  досліджуваного   предмета технічної   забезпеченості   для   ураження   цілі.  Якщо  предмет (пристрій) не має технічної забезпеченості для ураження цілі,  він визнається   таким,   що  не  відноситься  до  холодної  зброї  (з зазначенням його групової належності до конкретного виду предметів господарського-побутового   або  іншого  призначення)  і  подальші випробування не проводяться.

Примітка 1  (вказівка  МВС  від  21.08.99  N  19/3302).  Якщо предмет  має  всі  ознаки  бойової  зброї   (повністю   відповідає визначенню, наданому в даній Методиці), то подальше дослідження не провадиться, а предмет визнається холодною зброєю.
Примітка 2  (вказівка  МВС  від  21.08.99  N  19/3302).  Якщо предмет  має  всі  ознаки  кримінальної зброї (повністю відповідає визначенню,  наданому в даній Методиці), то криміналістичні вимоги щодо   конструктивно-міцностних   характеристик,   необхідних  для визначення його холодною зброєю,  можуть бути знижені до  50%  від зазначених у даній Методиці.

4.7. Визначення  достатності уражаючих властивостей предметів (пристроїв)   провадиться   шляхом   експериментальної   перевірки міцностних  властивостей  їх  конструкції  в  цілому при статичних та/або динамічних випробуваннях.
4.7.1. Статичні  випробування  короткоклинкових  (до  400 мм) предметів (пристроїв).
Міцність та  пружність  конструкції  клинка  визначається  за схемою:  ніж затискається за руків’я у місці кріплення клинка.  До вістря прикладається   зусилля   49   н   (5   кг)   в   напрямку, перпендикулярному площині  клинка  в  обидві  сторони.  Клинок  не повинен вигинатися більше 5%  своєї довжини. Після випробування не повинно бути  залишкової  деформації  більш  ніж  1%  від  довжини клинка.  Випробування  проводяться  не  менш  трьох разів відносно кожного предмету (пристрою) (див, схему 1).

Схема 1

Міцність конструкції  вузла  з’єднання  клинка   з   руків’ям визначається  за  схемою:  ніж  затискається за клинок в 10 мм від місця  з’єднання   з   руків’ям.   До   верхнього   краю   руків’я прикладається зусилля  49  н (5 кг) в напрямку,  перпендикулярному площині клинка в обидві сторони.  Після  випробування  не  повинно бути: залишкової деформації, виникнення люфтів, руйнування деталей та механізмів ножа.  Випробування проводяться не менш трьох  разів відносно кожного предмету (пристрою) (див, схему 2).

Схема 2

Міцність конструкції  вузла  фіксатора  в  ножах складаних та загальної конструкції ножів нескладаних  визначається  за  схемою:
ніж  встановлюється  на  опори  біля кінців клинка та руків’я.  До місця з’єднання клинка з  руків’ям  прикладається  зусилля  147  н
(15 кг)  в  напрямку,  перпендикулярному  вісі  клинка вздовж його площини,  в обидві сторони.  Після випробування не  повинно  бути:
залишкової  деформації,  виникнення люфтів,  руйнування деталей та механізмів  ножа,  порушення  надійності  фіксації.   Випробування
провадяться   не   менш  трьох  разів  відносно  кожного  предмету (пристрою).

Схема З

Якщо при проведенні всіх зазначених випробувань  перераховані вище  стосовно  кожного  виду випробувань пошкодження (дефекти) не
виникли,  предмет (пристрій) вважається таким, що має достатню для ураження цілі міцність.
Якщо при проведенні одного  із  зазначених  виду  випробувань виникає  хоча  б  один дефект (пошкодження,  руйнування),  предмет
(пристрій) вважається таким,  що не має  достатньої  для  ураження цілі міцності.

Примітка: статичні  випробування  за  вимогами  цього  пункту повинні  проводитись  відносно  всіх  короткоклинкових   предметів
(пристроїв).
4.7.2. Динамічні     випробування     клинкових     предметів (пристроїв).
Динамічні випробування    провадяться    для     встановлення можливості   неодноразового   ураження   цілі   при   застосування досліджуваного предмету (пристрою) типовим для найближчого аналога (аналогів) холодної; зброї способом (способами). Клинкові предмети (пристрої) в залежності  від  характеру  вістря  та  заточки  леза випробовуються  шляхом  нанесення колючих ударів та/або проведення експериментальних зрізів.
В якості мішені для нанесення колючих ударів використовується суха соснова дошка товщиною до 50 мм. При цьому:
– кількість ударів – до 50 разів, але не менше 10;,
– сила ударів максимальна;
– кутовий діапазон напрямків – від 30 град. до 90 град.;
– орієнтація площини осі клинка відносно волокон  деревини  – поперечна.
Якщо при  проведенні  не  менш  як  десяти  експериментів  не виникло   будь-яких   ушкоджень  предмету  (пристрою),  а  глибина проникнення ушкоджень в матеріал мішені не менше як 10 мм, предмет (пристрій) визнається таким,  що має достатні міцносні властивості для ураження цілі.
Якщо при  нанесенні до 10 ударів виникають суттєві деформації та руйнування предмету (пристрою), які роблять неможливим подальше нанесення   колючих  ударів  у  зв’язку  з  можливістю  ушкодження експериментатора,  експеримент припиняється і досліджуваний об’єкт визнається    таким,    що   не   відповідає   вимогам   технічної забезпеченості.
Якщо при нанесенні до 10 ударів виникають незначні деформації та  руйнування  окремих  фрагментів  елементів  об’єкту,  які   не виключають подальше нанесення колючих ударів, додатково наноситься щонайменше 20 експериментальних ударів.
Якщо при  нанесенні серії додаткових ударів виникають суттєві деформації  та  руйнування  предмету   (пристрою),   які   роблять неможливим  подальше  нанесення  колючих ударів у зв’язку з повним або частковим (відокремлення елементів) руйнуванням об’єкту та/або можливістю ушкодження експериментатора, експеримент припиняється і досліджуваний об’єкт визнається таким,  що не  відповідає  вимогам технічної забезпеченості.
Якщо при  нанесенні   серії   додаткових   ударів   зазначені деформації   та   руйнування  предмету  (пристрою)  не  виникають, досліджуваний  об’єкт  визнається  таким,  що  відповідає  вимогам технічної забезпеченості.
Перевірка заточки  клинків  провадиться  шляхом   огляду   та експериментів.
Якщо при огляді встановлено,  що на лезі клинка  є  заводська (фабрична)   заточка,  кут  якої  складає  31   і  більше,  об’єкт вважається не призначеним для нанесення різаних ушкоджень.
Якщо кут  заточки  складає  30  град.  і  менше,  провадяться п’ятиразові зрізи стрижня  товщиною  10-12  мм  з  березової  (або подібною  за щільністю) деревини,  при цьому зріз має бути рівним, без задирів,  на лезі клинка не повинно бути вигинів, викрешувань, притуплень.
Якщо експериментальні  зрізи  та  леза  клинків   після   цих експериментів  відповідають зазначеним вимогам,  об’єкт вважається таким,  що має достатні міцності  властивості  для  ураження  цілі шляхом, нанесення різаних ушкоджень.
При неможливості зробити рівний  зріз  та/або  виникненні  на зрізові  задирів,  робиться  висновок  про непридатність об’єкту у наданому стані для нанесення різаних ушкоджень.  В цьому разі  має бути  дана  оцінка  можливості  та складності приведення об’єкту у стан,  придатний для нанесення таких ушкоджень.  Якщо  можливо  та нескладно привести об’єкт у стан,  придатний для нанесення різаних ушкоджень,  хиби  експериментальних  зрізів  не  можуть  вважатися достатньою  підставою  для  висновку  про непризначеність предмету (пристрою) для нанесення різаних ушкоджень.
При виникненні  у  процесі  експериментів (по п’ятий включно) хоча б одного з вищезазначених дефектів леза –  робиться  висновок про  відсутність  у  випробуваного об’єкту достатньої міцності для нанесення різаних ушкоджень.
4.7.3. Динамічні     випробування     метальних     предметів (пристроїв).
Динамічні випробування     проводяться    для    встановлення можливості   неодноразового   ураження   цілі   при   застосуванні досліджуваного предмету (пристрою) типовим для найближчого аналога (аналогів) холодної зброї способом (способами).  Метальні предмети
(пристрої)   випробовуються   шляхом   експериментального  кидання (пострілів) у мішень.
Загальні умови випробувань метальних предметів (пристроїв):
– мішень – суха соснова деревина не менш як 50 мм завтовшки;
– кількість  кидків  (пострілів) – до 50 разів,  але не менше 10.
4.7.3.1. Динамічні  випробування  простих метальних предметів проводяться шляхом кидання в  мішень  у  спосіб,  характерний  для найближчого аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах:
– дистанція – 3-5 метрів.
Простий метальний  предмет визнається таким,  що має достатні уражуючі властивості,  якщо  при  проведенні  не  менш  як  десяти експериментів  не виникло будь-яких ушкоджень предмету (пристрою), а глибина проникнення ушкоджень в матеріал мішені сягає  не  менше
як 10 мм.
Якщо при контактах з  мішенню  простого  метального  предмету виникли  пошкодження  уражуючого  елементу (вигини,  притуплення, викришування)  та/або  пошкодження  (руйнування)  внаслідок   яких порушується  необхідна  для  ураження  цілі балансировка предмету, досліджуваний  предмет  визнається  таким,  що  не  має  достатніх уражуючих властивостей.
Якщо при  здійсненні  до   10   кидків   виникають   незначні деформації та руйнування окремих фрагментів елементів об’єкту, які не виключають подальше  нанесення  ударів,  додатково  провадиться щонайменше 20 експериментів.
Якщо при нанесенні серії додаткових ударів виникають суттєві, деформації   та   руйнування   предмету  (пристрою),  які  роблять неможливим подальше  нанесення  ударів  у  зв’язку  з  повним  або частковим  (відокремлення  елементів)  руйнуванням  об’єкту та/або можливістю ушкодження експериментатора, експеримент припиняється і досліджуваний  об’єкт  визнається таким,  що не відповідає вимогам технічної забезпеченості.
Якщо при   нанесенні   серії   додаткових   ударів  зазначені деформації  та  руйнування  предмету  (пристрою)   не   виникають, досліджуваний  об’єкт  визнається  таким,  що  відповідає  вимогам технічної забезпеченості.
4.7.3.2. Динамічні    випробування    механічних    метальних предметів  (пристроїв)  проводяться  шляхом  метання   снаряду   і (пострілів) у мішень у спосіб,  характерний для найближчої аналогу холодної зброї при таких додаткових умовах:
– дистанція – не менше як 5 метрів і не більше 100 метрів;
– зусилля натягу тятиви для арбалетів та луків  не  менше  як 196 Н (20);
– стріли для арбалетів та луків  –  з  наконечником  конічної форми та кутом загострення менше 30 град.
Механічний метальний предмет (пристрій) визнається таким,  що має достатні уражаючі властивості,  якщо при проведенні не менш як десяти  експериментів  не  виникло  будь-яких  ушкоджень  предмету (пристрою),  а  глибина  проникнення  ушкоджень  в матеріал мішені сягає не менше як:
– при дистанції 5 метрів – глибина не менше 20 мм;
– при дистанції 10 метрів – глибина не менше 15 мм;
– при дистанції 20 метрів – глибина не менше 10 мм.

4.8. Оцінка  результатів випробувань і формулювання висновку.
На цьому етапі провадиться:
– підсумовування результатів випробувань кожного виду;
– порівняння отриманих  при  випробуваннях  характеристик  та параметрів  досліджуваних  об’єктів з встановленими цією Методикою вимогами;
– формулювання  висновку  (висновків)  про групову належність досліджуваного предмету (пристрою).

4.9. Оформлення результатів досліджень.
Результати досліджень   оформлюються  висновком  встановленої форми.

5. МЕТОДИ ТА ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ
5.1. Перевірка  зовнішнього  вигляду  предметів   (пристроїв) провадиться  візуально  як  неозброєним  оком,  так і за допомогою мікроскопів типу МБС та його аналогів.

5.2. Встановлення належності предмета (пристрою)  до  певного класу,  виду  та  типу предметів (пристроїв) проводиться шляхом їх порівняння із наявними зразками  або  зображеннями  зразків  з  їх описом.

5.3. Визначення   основних   розмірних  параметрів  предметів (пристроїв)  глибини  експериментальних   пошкоджень   провадиться тестованим   вимірювальним   інструментом   (наприклад,  металевою вимірювальною лінійкою ГОСТ 427-75, штангенциркулем типу ШЦ-1 ГОСТ 166-89,  та  ін.),  які забезпечують потрібну точність вимірювання лінійних розмірів.

5.4. Визначення зусилля натягу  тятиви  луку  чи  арбалету  а також  зусилля  під час випробування ножів на міцність провадиться за допомогою динамометрів загального призначення, які перевірені у відповідності до ГОСТ.13782-.68.

5.5. Вимірювання   величини   деформації   клинків   під  час випробування  ножів   на   міцність   провадиться   за   допомогою індикаторів типу 14 25 кл. ГОСТ 577-68 з ціною поділки 0,01 мм або штангенциркулем типу ШЦ-1 ГОСТ 166-89.

5.6. Визначення твердості  уражаючих  елементів  (клинків  та ін.)  провадиться  за  методом  Роквелла  у  відповідності до ГОСТ 9013-59.

5.7. В якості мішеней використовуються:
– для нанесення ударів:
– суха соснова дошка товщиною 30-50 мм;
– спеціальна  мішень,  яка  по  своїй  щільності  близька  до щільності м\’яких тканин людини (при необхідності).
– для проведення зрізів:
– стрижень  товщиною  10-12  мм  з березової (або подібною за щільністю) деревини.

5.8. Фотофіксація здійснюється по правилах масштабної  зйомки за    допомогою   фотоапаратів   на   чорно-білих   і   кольорових фотоматеріалах або  цифрових  фотоапаратів,  відео  чи  телекамер, сканерів  з  наступною  обробкою  одержаних зображень за допомогою комп’ютера та розпечаткою на принтерах (крім матричних).
При комп\’ютерній обробці зображень допускається змінювання:
– яскравості  і  густини   як   зображення   самого   об’єкту (об’єктів), так і фону;
– кольору фону;
– різкості  зображення об’єкту (об’єктів) – тільки у напрямку підвищення.
При комп’ютерній обробці зажень забороняється:
– змінювати   колір    (кольори)    досліджуваного    об’єкту (об’єктів);
– використання будь-яких комп’ютерних засобів для корегування зображення об’єкту (об’єктів) в цілому або його окремих деталей чи
рельєфних елементів поверхонь (в т.ч.  номерів, рельєфних малюнків руків’я і т.ін.).

5.9. Під  час  проведення  випробувань можуть застосовуватись також і  інші  прилади  та  пристосування  як  стандартні,  так  і спеціально   розроблені  для  технічного  забезпечення  проведення криміналістичних досліджень.

 

Добавить комментарий