Положення про порядок прийому до членів Творчої спілки «Ковалі і майстри художнього металу України»

Затверджую ______________
Голова Правління
Творчої спілки
«Ковалі та майстри художнього металу України»
Бурдук В.І.
«28» грудня 2013 р.

1. Загальна частина
1.1. У відповідності з Законом України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» та Статутом Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України» – прийом до членів Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України» (далі – ТСК) здійснюється правлінням ТСК за поданням теріторіальних осередків ТСК, через Раду ТСК.
1.2. Підставою для прийому в члени ТСК є творча діяльність та особисте бажання кандидата в члени ТСК (далі – Кандидат).
1.3. Під творчою діяльністю слід розуміти:
а) Індивідуальну творчість професійних творчих працівників, результатом якої є твори або їх інтерпретації, що мають культурно-художню цінність.
б) Наукову і просвітницьку роботу у галузі створення виробів з металу художнього призначення.
1.4. Підтвердженням п. 1.3. є:
– участь Кандидата у трьох виставках (см. п. 1.6.1) що мають регіональний (см. п. 1.6.2), всеукраїнський або міжнародний статус, або проводяться під патронатом ТСК (до таких прирівнюються персональні виставки та експозиції, проводяться під егідою ТСК);
– п’ять публікацій (см. п. 1.6.3), популяризуючих художній метал.
1.5. Дане Положення набирає силу з моменту затвердження його Правлінням ТСК і діє до вступу в силу іншого Положення про порядок прийому до членів Творчої спілки «Ковалі та майстри художнього металу України».
1.6. Терміни (визначення)
1.6.1. Участь у виставці передбачає індивідуальну експозицію не менш ніж 10 (десять) робіт майстра у рамках виставки, фестивалю або аналогічного заходу.
1.6.2. Регіональний статус виставки передбачає виставку, що має обласне значення або проведену в місті-обласному центрі України.
1.6.3. Публікація – авторська стаття, інтерв’ю та інші статті про майстра та його творчість у вітчизняних та зарубіжних ЗМІ. При цьому обсяг статті не повинен бути менш ніж 5 000 знаків (для газет та інтернет-ресурсів) або не менш двох сторінок в ілюстрованому журналі (формат А4). Статус видань – не нижче обласного.

2. Процедурна частина
2.1. Коваль, майстер художньої обробки металу, культуролог або мистецтвознавець, який бажає бути прийнятим у члени ТСК, звертається до правління теріторіального осередка ТСК.
2.2. Голова або уповноважений представник теріторіального осередка ТСК зобов’язаний ознайомити Кандидата із Статутом ТСК та даним Положенням.
2.3. Кандидат повинен надати до теріторіального осередка:
– письмову заяву про прийом ТСК на ім’я голови Правління (див. Додаток 1);
– автобіографію;
– заповнену облікову картку (Додаток 2);
– перелік основних робіт, фотографії виробів, відомості про участь у художніх виставках, список публікацій;
– письмові рекомендації двох членів ТСК;
– портретне фото в електронному та друкованому вигляді 4*6 см (4 шт);
– оригінали (пред’являються) та ксерокопії (засвідчуються головою теріторіального осередка та здаються):
паспорту та індивідуального податкового номера;
документів про освіту;
копії публікацій, дипломів або інших документів, що підтверджують участь у виставках;
посвідчень та інших свідоцтв про нагороди та заохочення.
2.4. Теріторіальний осередок ТСК оформляє особисту справу Кандидата, до якої долучені документи, перераховані в п. 2.3.
2.5. На зборах теріторіального осередка розглядається особиста справа Кандидата та приймається одне з рішень:
– КЛОПОТАТИ про прийом в члени ТСК;
– ВІДМОВИТИ.
Рішення голова територіального осередку відображає в особистій справі Кандидата і доводить до його відома.
2.6. Особиста справа Кандидата з позитивною резолюцією передається до Ради ТСК.
2.7. Рада ТСК розглядає особисту справу і виносить одну з резолюцій:
– РЕКОМЕНДУВАТИ, та передає на розгляд Правління ТСК;
– НЕ РЕКОМЕНДУВАТИ, та повертає у територіальний осередок із зазначенням причин відмови.
2.8. Правління ТСК розглядає особисті справи Кандидатів, рекомендованих Радою ТСК, і приймає рішення про прийом відкритим голосуванням.
2.9. Рішення приймається більшістю голосів, відображається в протоколі засідання Правління ТСК. Дата прийняття рішення вважається датою вступу Кандидата до ТСК. Інформація про прийняття в члени ТСК публікується в офіційних органах ТСК.

Добавить комментарий